26 Mayıs 2018 Cumartesi

HACI BEKTAŞ-İ VELİ - Nevşehir - 23.04.2018


Ara, Bul. / Kadınları Okutunuz. / İncinsen de İncitme. / Eline, Diline, Beline Sahip Ol. / Arifler Hem Arıdır, Hem Arıtıcı. / Marifet Ehlinin İlk Makamı Edeptir. / İnsanın Cemali Sözünün Güzelliğidir. / Nefsine Ağır Geleni Kimseye Tatbik 
Etme. / Hiçbir Milleti ve İnsanı Ayıplamayınız. / İlimden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanlıktır. /
Düşünce Karanlığına Işık Tutanlara Ne Mutlu. / Düşmanınızın Dahi İnsan Olduğunu Unutmayınız. / Nebiler, Veliler, İnsanlığa Tanrının Hediyesidir.
Yukarıdaki sözlerinde de görüldüğü üzere felsefesinin temelini “Tanrı sevgisi, insan sevgisi, hoşgörü ve toplumsal eşitlik” oluşturan Hacı Bektaş-i Veli, Horasan’da doğup Hacıbektaş’ta hakka yürümüş Anadolu’nun en bilinen ve sevilen Türk İslam 
mutasavvıfı, Horasan Erenleri’nden biridir. Bazı kaynaklara göre 1248 -1337, bazı kaynaklara göre ise 1208 (1209?) – 1271 yılları arasında yaşadığı kabul edilmekte. Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi Ocağında yetiştikten sonra Horasan’dan Mekke’ye giderek 
hacı olur. İran, Irak, Suriye ve Arabistan’ı gezer. Bu dönemde siyasi ve iktisadi düzeni bozulmuş Anadolu’yu Türkleştirmek, İslamlaştırmak ve Türk birliğini sağlamak amaçlarıyla Anadolu’ya yönelir. Antep, Antakya, Maraş, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat ve Kırşehir’de 
bulunduktan sonra Kapadokya Bölgesi’nin içinde Sulucakarahöyük’e (Hacıbektaş) yerleşir. Felsefesini, tüm insanlığa ulaştırılmasının sağlandığı Dergâhı Türk töresine göre kurar. Türk dilinin özünün bozulmaması için büyük çaba harcar. Bütün ayinler Türkçe yapılır. 
Türküler, nefesler öz Türkçe yazılıp, sazlarla terennüm edilir. Türk dili ve Türk kültürünün yabancı etkilerden ve her türlü yozlaşmadan korunması için verdiği gayretleri ömrünün sonuna kadar sürdürür. Hacı Bektaş-i Veli günlük yaşamında ve ibadetinde kadını erkeğin yanına 
alır. Bu en iyi semahlarda görülür. Semahta kadın ve erkek yan yana, müziğe bağlı, hiçbir estetik kaygı gözetmeksizin vücut hareketleri ile içten gelerek Tanrıya ibadet eder. Hacı Bektaş-i Veli’nin kurduğu ilim yuvasında verdiği eğitimde dört evre bulunur. 
Allah aşkı. / Maddeden manaya geçme. / İnsanlar arası sevgi ve birlik. / İnsandaki enerjinin ortaya çıkarılması (Keramet). Hoşgörü ve insan sevgisine dayalı bu düşünce sistemi Hristiyanlığın büyük merkezi konumundaki Kapadokya’yı ve bütün Anadolu’yu 
etkileyerek Türk yurduna dönüştürür. Türbe, Hacı Bektaş-i Veli’nin hakka yürümesinden sonra Orhan Gazi tarafından yaptırılır; Murat Hüdavendigar, Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, 4. Mustafa, Abdülaziz ve 2. Abdülmecit dönemlerinde onarımlar görür. 1925 yılında 
tekke ve zaviyeler ile birlikte kapatılır. 1957-1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu yapıldıktan sonra 16 Ağustos 1964 tarihinde müze olarak hizmete açılır. Mühr-ü Süleyman motifli Üçler Çeşmesi’nin de bulunduğu Birinci Avlu (Nadar 
Avlusu), Aslanlı Çeşme, Meydan Havuzu, Aş Evi Baba Köşkü, Aş Evi ve Tekke Camii, Mihman (Konuk) Evi, Meydan Evi (Cem Evi), Kiler Evi ve Dedebaba Köşkü bulunan İkinci Avlu (Dergah Avlusu), 
Atatürk Köşesi, Pir Evi, Balım Sultan Türbesi, Hazire (Derviş Mezarlığı) ile Has Bahçenin bulunduğu Üçüncü Avlu’dan (Hazret Avlusu) oluşur. Her gün açık olup, ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.


HACI BEKTAŞ-İ VELİ fotoğraflarını görmek için lütfen burayı tıklayınız.

HACI BEKTAŞ-İ VELİ videosunu görmek için lütfen burayı tıklayınız.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme